Inteligentne systemy transportowe w Bydgoszczy

Staramy się informować o ciekawych rozwiązaniach i inicjatywach, które mogą być przydatne w codziennym życiu. Ciekawy jest portal internetowy ITS Bydgoszcz, który między innymi informuje o natężeniu ruchu drogowego. Możliwe jest również zaplanowanie podróży środkami komunikacji miejskiej. Portal dostępny jest publicznie, jako autonomiczny systemem, oparty o technologię WWW. Jego głównym zadaniem jest wizualizacja informacji o ruchu drogowym i transporcie publicznym w obrębie funkcjonowania systemu ITS, a także trasach dojazdowych do niego. Portal zawiera szereg aplikacji (autonomicznych elementów, zawartość ich aktualizowana jest dynamicznie), które:
• stanowią jego integralną całość i tworzą platformę wizualizującą obecny stan ruchu,
• przekazują informacje o utrudnieniach w ruchu,
• wizualizują wybrane punkty sieci drogowej poprzez przesyłanie aktualizowanych obrazów,
• umożliwiają użytkownikom wybór optymalnej trasy podróży.

kliknij na mapę aby przejść do portalu