Kolejny raport z rozbudowy ulicy Kujawskiej.

Poprawa pogody pozwoliła uruchomić po zimowej przerwie, pracę regionalnych wytwórni mas bitumicznych. Dzięki temu Wykonawca przystąpił już do układania nawierzchni na ulicy Kujawskiej przy Konopnickiej. W kolejnych dniach układana będzie też nawierzchnia na ul. L. Solskiego oraz ul. Kujawskiej od ronda Kujawskiego do Bernardyńskiego. Po zakończeniu tych prac oraz oznakowaniu tras, będzie można przełożyć ruch na nowe jezdnie oraz uruchomić sygnalizację świetlną. Ciekawym rozwiązaniem zlokalizowanym pomiędzy obiema jezdniami ul. Kujawskiej pomiędzy rondem i stacją benzynową będzie parking P+R. M on zachęcać do przesiadki na tramwaj i kontynuowania podróży po ścisłym centrum miasta komunikacją publiczną. W tym miejscu zakończyły się już główne roboty ziemne i kanalizacyjne. Teren stanowi jednak nadal zaplecze całej budowy….czytaj cały raport
foto: www.bydgoszcz.pl (Raport nr 63)