Poznajemy szkoły na Szwederowie. Szkoła Podstawowa nr 41

Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy – to placówka, która łączy 59-letnią tradycję z nowoczesną edukacją. Jest ognisko przedszkolne, siedem oddziałów klas I – III oraz trzynaście oddziałów klas IV – VIII.   przejdź do strony szkoły
MOTTO ROKU
„Technologia informacyjno – komunikacyjna i Ocenianie Kształtujące jest OK”.

Efektem edukacji w  Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi jest pełny rozwój jednostki i wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na wyższym etapie. W zmiennych warunkach życia XXI wieku oba te cele wymagają odpowiedniej, jakości systemu edukacyjnego, między innymi przez regularne i częste ocenianie osiąganego postępu oraz wskazywanie silnych i słabych stron procesu nauczania. W atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu pragniemy szanować prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces więcej