Śmieci w czasie kwarantanny

www.bydgoszcz.pl

Sanepid przekazuje wszystkie niezbędne dane adresowe, najpierw do MOPS, a ten informuje firmę ProNatura, która odbiera odpady z miejsc kwarantanny w całej Bydgoszczy. Odbiór odpadów  następuje w godzinach nocnych pomiędzy godz. 22.00 – 6.00 w dni robocze. Częstotliwość odbioru odpadów z danej lokalizacji wynosi nie rzadziej niż raz na 7 dni. Dokładny termin ustalany jest telefonicznie z pracownikami ProNatury. Do odpadów zmieszanych należy użyć dwóch lub trzech możliwie mocnych worków (jeden wewnątrz drugiego), następnie trzeba szczelnie zamknąć/związać worek i przygotować do odbioru z przywieszoną kartką z napisem kwarantanna. Odpady tak przygotowane odbierane są w wyznaczonym terminie spod drzwi mieszkania przez pracownika ProNatury bez bezpośredniego kontaktu fizycznego z osobą odbywającą kwarantannę. więcej