Rozbudowa ulicy Kujawskiej

www.bydgoszcz.pl

Podobnie jak zostało to wykonane na pozostałych jezdniach, wlot do Ronda Kujawskiej od strony ul. Solskiego oraz wylot w kierunku ronda Inowrocławskiego są obniżane. Wymaga to rozbiórki ostatnich elementów dawnego przejścia podziemnego oraz przełożenia wielu instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz innych mediów. Równolegle wykonywany jest duży zakres robót ziemnych oraz układana jest nowa kanalizacja deszczowa. W ciągu ul. Solskiego dobudowany zostanie jeszcze blisko 100-metrowy odcinek torowiska w kierunku Szwederowa. Będzie on pełnił funkcję torów odstawczych, a docelowo w tym miejscu zacznie się nowa linia tramwajowa w kierunku ronda Grunwaldzkiego. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć przy realizacji tego zadania kolejnej ingerencji w rondo Kujawskie…więcej