Osocze ozdrowieńców pilnie potrzebne

pwisbydgoszcz.pl

Jeżeli chorowaliście na koronawirusa i wyzdrowieliście to wasze osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi, zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Osocze może zostać pobrane od osób:

  • w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2,
  • po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji,
  • po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).
    więcej