Utrudnienia drogowe na Szwederowie


1. ul. Ugory 12 – awaryjne zamknięcie ulicy – objazd możliwy ul. Nową i Nowodworską oraz ul. Leszczyńskiego
Planowany termin zakończenia: o

2. ul. Orla (w rejonie skrzyżowania z ul. Skorupki) – przebudowa kanalizacji deszczowej – Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac – wyznaczono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-11-02
Planowany termin zakończenia: 2020-11-30

3. Rejon skrzyżowania ul. Lenartowicza, Sierocej, Nowej – przebudowa kanalizacji deszczowej – Uwaga: w rejonie skrzyżowania wystapi lokalne zwężenie jezdni oraz zostanie zamknięty odcinek ul. Nowej – wyznaczono objazd przez ul. Grodziską. Rozpoczęcie prac: 2020-10-20
Planowany termin zakończenia: 2021-04-30
więcej