COVID 19 – zmiany w komunikacji i możliwe utrudnienia

W związku z wprowadzeniem w Bydgoszczy obszaru “strefy czerwonej” trwającej pandemii od 17 października 2020 roku ponownie zostają wprowadzone limity pasażerów w transporcie publicznym na terenie miasta. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia maksymalna liczba pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej może wynosić tylko połowę miejsc siedzących lub 30% całej pojemności pojazdu. Niestety może się zdarzyć losowa sytuacja, że wielu Pasażerów będzie miało utrudniony dostęp do środków komunikacji miejskiej…więcej