Moja Książka w Drodze do Nobla – konkurs literacki

Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny ”Piszę, Ilustruję i Wydaję – Moja Książka w Drodze do Nobla.” W konkursie, oprócz placówek oświatowych i kulturalnych, udział mogą wziąć osoby indywidualne. Termin przyjmowania prac upływa 6 listopada b.r. i liczy się data dostarczenia pracy. Protokół pokonkursowy wraz z wynikami zostanie umieszczony na stronie internetowej organizatora najpóźniej do 9 listopada. Prace dostarczamy osobiście lub pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. St. Leszczyńskiego 42 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem: „Konkurs literacko-plastyczny – Moja Książka”  regulamin