Kolejny etap rewitalizacji skweru Tadeusza Nowakowskiego>>>Rada Osiedla Szwederowo

Nasz skwer jest podzielony na trzy tarasy. Renowację  przejdą elementy małej architektury znajdujące się na dwóch z nich. Prace obejmą rozbiórkę istniejących nawierzchni, remont historycznych murków oporowych, przebudowane zostaną schody. Na terenie skweru pojawią się nowe ławki i kosze. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki granitowej w odcieniach szarości. Uporządkowana zostanie istniejąca zieleń. Efekt końcowy będzie zbliżony do historycznego wyglądu tego miejsca….więcej