Bydgoski Budżet Obywatelski>>>Rada Osiedla Szwederowo

zdjęcie ze strony www.bydgoszcz.pl

Od 1 czerwca do 15 lipca można zgłaszać pomysły. Do wyboru są trzy rodzaje projektów: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne. Każdy mieszkaniec może zgłosić: 3 projekty osiedlowe, 3 projekty ponadosiedlowe, 3 małe projekty społeczne. Pomoc w zakresie zgłaszania projektów można uzyskać pisząc na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 52-52-58-58-962,  52-58-58-926 lub 52-58-58-926.
więcej informacji