Osoby w potrzebie – jest plan na pomoc>>>Rada Osiedla Szwederowo

foto: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/zrobimy-zakupy-seniorom

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych, samotnych i z niepełnosprawnościami mieszkających w Bydgoszczy, miasto uruchamia program pomocy: bezpłatne dostarczenie podstawowych, codziennych produktów i leków. Z tej formy mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 60 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Zdrowia i Polityki Społecznej UMB, pod numerami telefonów: 668834007 oraz 668834006 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00.

Osoby zainteresowane pomocą seniorom w ramach wolontariatu miasto zachęca do kontaktu. Jeżeli chcesz pomóc  zgłoś się pod numerami telefonu 52 58 59 273 oraz 52 58 59 445 w godz. 8.00 – 20.00 (od poniedziałku do piątku).
więcej