Rozbudowa ul. Kujawskiej. Raport nr 31>>>Szwederowo

Na stronie miasta opublikowano kolejny raport dotyczący rozbudowy ulicy Kujawskiej. Poniżej fragment sprawozdania:
“Odwiedziliśmy plac budowy na ul. Kujawskiej. Dużo prac dzieje się między innymi w wykopie, który pozwoli uzyskać bezpieczne nachylenie torowiska. Różnica pomiędzy poziomem starego ronda Kujawskiego i Bernardyńskiego to około 24 metry.
Tramwajowe połączenie ronda Kujawskiego i Bernardyńskiego jest skomplikowaną inwestycją między innymi z powodu dużej różnicy wysokości pomiędzy rondem Bernardyńskim i Kujawskim. Rondo Bernardyńskie jest położone na wysokości około 43 metrów nad poziomem morza, a Kujawskie na poziomie 67 metrów. Zgodnie z aktualnymi przepisami maksymalne pochylenie podłużne torowiska nie może przekraczać  na 5%. Stąd konieczność zmiany rzędnych ronda Kujawskiego. Jest ono obniżane o około 2 metry…..”
więcej: Oficjalny Serwis Bydgoszczy