Konsultacje społeczne na Szwederowie >>>Rada Osiedla Szwederowo

 

Strategia Rozwoju Bydgoszczy to jeden z najważniejszych dokumentów programowych, określający oczekiwane dla rozwoju Bydgoszczy zmiany i dziedziny, w których te zmiany powinny zajść. W oparciu o zmieniające się w ostatnich latach uwarunkowania, w których funkcjonują miasta oraz w wyniku wielu przemian które dokonały się w Bydgoszczy projekt do konsultacji
więcej