Rocznica bydgoskich wydarzeń z 1956 roku

 

63 lata temu w spontanicznym zrywie bydgoszczanie zniszczyli “zagłuszaczkę”, która znajdowała się na skarpie Wzgórza Dąbrowskiego.
W niedzielę symbolicznie upamiętniono te wydarzenia w miejscu gdzie znajdowała się znienawidzona antena zakłócająca.
13 uczestników tych wydarzeń sąd skazał na kary więzienia. Wystąpienia bydgoszczan były przejawem walki społeczeństwa z totalitarną władzą i zniewoleniem narodu.
więcej