Rady Osiedla Szwederowo zakończyła kadencję. Do czasu wyłonienia nowej rady obecny Zarząd Rady Osiedla Szwederowo pełni swoje obowiązki 

Przewodniczący Rady Osiedla Bogusław Aleksander Deja
V-ce Przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Gawek
V-ce Przewodniczący Rady Osiedla Roman Sidorkiewicz
Członek Zarządu Danuta Deja
Członek Zarządu Jerzy Kufel
Członek Zarządu Tomasz Ciechanowski
Członek Zarządu Wiesław Palmowski