Uwaga wścieklizna

UWAGA WŚCIEKLIZNA

W dniu 26.07.2019 r. w badaniu laboratoryjnym zwłok nietoperza stwierdzono obecność
wirusa wścieklizny. Nietoperz został znaleziony przy ulicy Kossaka w Bydgoszczy.

Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na
którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne,ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.
Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą aerogenną lub dospojówkową w bezpośrednim kontakcie z chorym zwierzęciem.

W obrębie obszaru zagrożonego:
– zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt wrażliwych
na wściekliznę,
– psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy a koty przetrzymywane w domu,
– należy unikać kontaktów ze zwierzętami dziko żyjącymi,
– nie dotykać zwierząt chorych lub padłych. W przypadku znalezienia na terenie obszaru
zagrożonego martwego nietoperza lub innego zwierzęcia należy ten fakt zgłosić do Bydgoskiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
– bezwzględnie należy dopełnić obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,
– zaleca się szczepienie przeciwko wściekliźnie kotów, szczególnie tych które mają możliwość
wychodzenia z domu.

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/WSPOLNE/WZK/Komunikaty/KOMUNIKAT_PLW_28.07.19_Bydgoszcz.pdf