Rada Osiedla Szwederowo zakończyła swoją kadencję. Do czasu wyłonienia nowej rady zarząd rady osiedla  pełni swoje obowiązki.