Segregacja odpadów BIO >>>Rada Osiedla Szwederowo

Od kilku dni na Szwederowie segregujemy śmieci według nowych zasad.
Co się zmieniło?
Przede wszystkim odpady biodegradowalne trafią do pojemnika brązowego. W tym pojemniku gromadzimy resztki jedzenia wyłącznie pochodzenia roślinnego, takie jak: skórki owoców i warzyw, ogryzki, fusy z kawy i herbaty, części roślin, zepsute przetwory owocowe i warzywne np. zupę, a także trawę i liście.
Nie wrzucamy tu mięsa, kości, skorupek od jaj, resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego, torebek po herbacie, ziemi, kamieni, popiołu, odchodów zwierząt, oleju jadalnego i kurzu z odkurzacza!

Co się dzieje z bioodpadami?
Bioodpady z brązowych pojemników są zbierane przez specjalne śmieciarki i wywożone do Biokompostowni.
W ramach projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, powstała nowoczesna kompostownia. Trafiają tam odpady ulegające biodegradacji z selektywnej zbiórki. W wyniku procesu kompostowania z biologicznie aktywnych odpadów otrzymywany jest kompost posiadający wartości nawozowe, nadający się do bardzo szerokiego wykorzystania. Zastosowana technologia minimalizuje negatywne oddziaływanie na środowisko i nie powoduje przekroczeń emisji zanieczyszczeń środowiska. Więcej znajdziesz tutaj: Odpady BIO