Obelisk Alojzego Bukolta

Obelisk Alojzego Bukolta.
Pamiątkowy kamień odsłonięto w 2016 roku.
Lokalizacja: skwer imienia Alojzego Bukolta, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 63