Komisariat Policji Bydgoszcz Szwederowo

Toruńska 19a Bydgoszcz
tel. 52 525 52 69; 997,112

Straż Miejska

Leśna 12 Referat Szwederowo 
Zgłaszanie interwencji: 986

Komenda Miejska Państwowej Straży  Pożarnej tel. 998; 112
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego tel. 999; 112